Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo

  CAPITALBIO

CAPITALBIO

Có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, CapitalBio là một công ty khoa học đời sống hàng đầu phát triển và thương mại hóa các giải pháp chăm sóc sức khỏe bao gồm một loạt các sản phẩm liên quan đến biochip cho nghiên cứu genomic, proteomic và tế bào, thử nghiệm an toàn sinh học, ứng dụng lâm sàng và để giải quyết nhu cầu sức khỏe con người rộng hơn. BDE là đơn vị độc quyền toàn bộ sản phẩm của capitalbio  v.v ... Chúng tôi cam kết phát triển sản phẩm nhanh chóng và đang tìm cách giảm giá thành sản phẩm, để mang lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi.

Các loại sinh học dựa trên microarray của CapitalBio bao gồm các chip chẩn đoán cho nhiều bệnh và nhiễm trùng, chip thử nghiệm an toàn thực phẩm đối với kháng sinh và mầm bệnh truyền qua thực phẩm ở động vật trang

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo