Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo

  CLEAVER Scientific - Anh

CLEAVER Scientific - Anh

CLEAVER Scientific - Anh: Nhà cung cấp thiết bị điện di với kỹ thuật cao, thiết bị điện di có giá cả cạnh tranh cho thị trường thế giới. Các sản phẩm bao gồm các đơn vị điện di DNA, các đơn vị điện di protein, ...
Website: http://www.cleaverscientific.com/

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo