Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo

  EAST BIOTECH

EAST BIOTECH

ZHENJIANG EAST BIOTECH EQUIPMENT & TECHNOLOGY CO., LTD.

 

No.18, Weisan Road, New and Hi-tech Industry Development Park, Zhenjiang 212009, China Tel: +86-511 8888 9637, +86-511 8888 5927

Fax: +86-511 8889 8068

E-mail: df3081@eastbio.cn, sales@eastbio.cn http://www.eastbio.cn

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo