Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo

  HANIL - Hàn Quốc

HANIL - Hàn Quốc

Hanil Science Industrial Co., Ltd là một trong những công ty hàng đầu về thiết bị khoa học phục vụ cho phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, xét nghiệm, phòng thí nghiệm lâm sàng, ..... Hanil chiếm lĩnh hơn 60% của thị trường Hàn Quốc và đặt bước đầu tiên vào thị trường nước ngoài vào đầu năm 2011. Hanil đã và đang cố gắng nghiên cứu và cung cấp tốt nhất dịch vụ cho sự hài lòng của khách hàng.
Website: http://www.ihanil.com/

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo