Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi ngang Model BBS-H1300

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

TỦ CẤY VI SINH DÒNG KHÍ THỔI NGANG

Model: BBS-H1300

Hãng Sản Xuất: Biobase - Trung Quốc

Chức năng

Sử dụng trong PTN nghiên cứu y khoa, bệnh viện, cơ sở sản xuất và nghiên cứu khác

 

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo