Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo

  Tài liệu khoa học

Phòng thí nghiệm sinh học phân tử
Công ty BDE cung cấp từ phòng chuẩn bị mẫu cho đến phòng chạy PCR như: Máy luân nhiệt (Máy PCR), Máy Real time PCR, Bộ điện di, Máy đo UV-Vis ( Định lượng DNA), tủ thao tác PCR, máy ly tâm, Bể ủ nhiệt( Block nhiệt), Tủ mát, tủ lạnh âm sâu, Pipette, Tủ hút khí độc,…
Xem tiếp  
Thiết bị cho mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh (Probiotic)
Để tiến tới một nền Nông nghiệp sạch, phát triển bền vững thì yêu cầu được đặt ra là: Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ngoài quy mô và cơ cấu hợp lý còn phải đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường; trong đó, việc ứng dụng rộng rãi những thành tựu Khoa học và Công nghệ mới vào sản xuất Nông nghiệp là điều kiện tiên quyết. Qua đó hạn chế sử dụng thuốc hóa học, hóa chất, kháng sinh trong phòng trừ dịch bệnh mà thay vào đó là tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, vi sinh và các loại chế phẩm sinh học. Trên thực tế, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có nhiều ưu điểm vượt trội, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái, cụ thể như:...
Xem tiếp  
Setup phòng nuôi cấy mô thực vật
Nuôi cấy mô thực vật là một trong những ứng dụng đạt được nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Với những thuận lợi cơ bản sau:
+ Nhân giống nhanh với số lượng lớn.
+ Có thể tiến hành ở một số loài thực vật mà biện pháp nhân giống thông thường không thể thực hiện được.
+ Tạo ra cây giống sạch bệnh và tương đối đồng đều về mặt di truyền.
+ Có thể sản xuất ra cây giống quanh năm.
+ Có thể sử dụng cây nhân giống từ phương pháp nuôi cấy mô để làm cây mẹ cho các bước nhân tiếp theo.
+ Hiệu quả kinh tế cao, đối với người mua cây cấy mô về sản xuất kinh doanh nhanh thu hồi vốn
Xem tiếp