Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

Bộ điện di ngang multiSUB Choice

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Bộ điện di ngang multiSUB choice

Model: multiSUB Choice

Hãng sản xuất: Cleaver Scientific- Anh

 

Phạm vi ứng dụng:

Lý tưởng cho việc phân tích các đoạn giới hạn, chuẩn bị mẫu hoặc kiểm tra với số lượng mẫu lớn.

Mô tả:

Bộ điện di ngang multiSUB choice được mở rộng tính năng. Ba khay gel để lựa chọn: 15 x 7cm, 15 x 10cm and 15 x 15cm; Chọn lược và khay gel có thể chạy được 210 mẫu trên gel. Với chiều dày khay gel 15 cm cho phép các đoạn giới hạn hoặc các mẫu MW cuối cùng có thể dễ dàng tham gia tách chiết và xác định. Tốc độ load tương đối đầy đủ 10, 14, 16, 18, 28 và 30 mẫu đa kênh tương tích với nhiều lược. 

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo