Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

Máy định lượng PCR bằng huỳnh quang Gene 4

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Máy dò PCR huỳnh quang Gene-4 được thiết kế để ghi nhận các kết quả phát hiện PCR dựa trên huỳnh quang.

Tính năng đặc biệt:

  • Khả năng sử dụng đầu dò màu đánh dấu huỳnh quang;
  • Giảm quá trình và thời gian cần để có được kết quả;
  • Định dạng ống kín để phân tích huỳnh quang các sản phẩm PCR (không cần phân tích điện di) giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm trong phòng thí nghiệm với các sản phẩm PCR và cần ít thiết bị hơn cho phòng phòng thí nghiệm PCR;
  • Giao diện USB / nguồn điện;
  • Rotor thay thế cho ống 0.5 / 0.2-ml;
  • Cho phép xét nghiệm trên quy mô lớn;
  • Phần mềm để xử lý kết quả hiệu quả;
  • Thiết kế nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật:

Số kênh phát hiện: 4
Bước sóng kích thích / phát hiện (nm): 460/520, 532/570, 580/620, 632/675
Thời gian phát hiện (12 ống nghiệm): Không quá 30 giây
Nguồn điện (qua USB): 5 V, không quá 500 mA
Nguồn kích thích: LED
Đầu dò: Máy ảnh CCD
Ngưỡng nhạy cảm phát hiện trong 30 mkl hỗn hợp phản ứng, tối đa: 0,002 pmol / mkl
Rotor thay thế cho ống 0,2 và 0.5-ml: 2
Số ống trong một rotor: 12
Kích thước, mm: 240 x 200 x 110
Trọng lượng: Không quá 1,4 kg.

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo