Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

Bộ điện di ngang multiSUB midi

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Bộ điện di ngang multiSUB midi

Model: multiSUB midi

Hãng sx: Cleaver Sicentific- Anh

 

Phạm vi ứng dụng:

Lý tưởng cho việc kiểm tra nhanh các mẫu từ PCR và tách dòng (cloning).

Mô tả:

Lựa chọn các khay gel có kích thước 10x 7cm ; 10x 10 cm hoặc cả hai, multiSUB midi được thiết kế cho điện di gang. Mở rộng với số lượng chạy mẫu nhiều hơn mà không làm tăng thể tích của đệm hoặc gel. Khả năng chạy mẫu lớn nhất là 100 mẫu/ gel; lý tưởng cho việc kiểm tra các mẫu và tách dòng

Ưu điểm:

Lựa chọn khay gel: 10x 7cm; 10x10cm hoặc cả hai

Khả năng chạy được : 100 mẫu

Thể tích đệm nhỏ

Lý tưởng cho điện di nhanh

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo