Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

SmartStick Tool and SmartPress Tool

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

CapitalBio SmartStick và SmartPress là các công cụ chuyên dụng để thao tác SmartGrid và SmartCover. Định vị chính xác của SmartGrid là cần thiết cho sự kết dính chính xác của CapitalBio SmartCover và cũng cần thiết để ngăn ngừa sự hư hỏng của bộ đệm lai.

Công cụ căn chỉnh lưới SmartStick

Công cụ căn chỉnh lưới SmartStick

Công cụ căn chỉnh lưới SmartStick cho phép SmartGrid được định vị chính xác trên bề mặt trượt. Định vị chính xác của lưới dính là cần thiết để tránh làm hỏng các điểm in và để lắp nắp trượt với nắp trượt (SmartCover). SmartPress là một công cụ ép lưới để đảm bảo độ bám dính của lưới với bề mặt trượt. Việc sử dụng kết hợp hai công cụ đảm bảo tách các thuốc thử lỏng khác nhau được thêm vào các giếng khác nhau.

Công cụ ép lưới SmartPress

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo