Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

Máy tách triết Nucleic Acid - Extrator 36 Nucleic Acid Extractor

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Máy tách triết Nucleic Acid

Model: Extractor 36

Hãng sản xuất: CapitalBio – Trung Quốc

Extractor 36 Nucleic Acid Extractor được thiết kế để tách DNA / RNA thể tích nhỏ trong các ống 36 × 1,5 ml. Băng chuyền tùy chọn có sẵn cho các ống 0,5ml và đĩa 96/384 giếng. Tốc độ điều chỉnh liên tục và thời gian chạy cung cấp sự tiện lợi và cho phép các giao thức trích xuất khác nhau. Kết hợp với bộ kít tách triết DNA của CapitalBio, Extractor 36 là một công cụ hiệu quả để đáp ứng nhu cầu chuẩn bị mẫu.

Chu trình

Mix tế bào với các dung dịch bộ tách triết trong ống 1,5ml

Vortex trên CapitalBio Extractor ™ 36 trong 5 phút

Ủ ở 95oC trong 5 phút

Sẵn sàng cho PCR

Đặc tính

◆ Điều chỉnh tốc độ dễ dàng.

◆ Chức năng Vortex được thiết kế đặc biệt

◆ Thời gian nhanh từ 0 đến 60 phút

◆ Cho kết quả tốt khi sử dụng với bộ kít được tối ưu hóa của CapitalBio.

 

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo