Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sinh học phân tử

Hộp lạnh lưu động -5℃ ~ 65℃

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Hộp lạnh lưu động -5 ~ 65

Model: CR-25

Hãng Sản Xuất: BIOBASE –  TRUNG QUỐC

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo