Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Phân tích

Máy sắc ký khí GC1120

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Máy sắc ký khí GC1120

Model: GC1120

Hãng sản xuất: Selon

Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc

Đặc điểm:

Tích hợp hệ thống thu thập dữ liệu nâng cao, hỗ trợ giám sát trạng thái thiết bị qua thời gian thực, thu thập tín hiệu phát hiện và điều khiển bằng máy tính

Lò cột có thể chứa đến 3 cột sắc ký, và hỗ trợ nhiều lò ramps

Hỗ trợ 3 điểm vào cùng một lúc

Hỗ trợ 3 đầu dò đồng thời với độ nhạy và độ ổn định cao

2 tín hiệu đầu ra độc lập và analog

Thông số kỹ thuật

Màn hình cảm ứng 7 inch EPC

Hệ thống tiêm mẫu: Buồng bay hơi và bộ phận tiêm mẫu

Lò cột:

Phạm vi nhiệt độ:: Nhiệt độ môi trường +7℃ ~ 400℃  (trong bước tăng 1℃ )

Độ chính xác nhiệt độ: 0.05℃

Cài đặt nhiệt độ đã lập trình: 0.1℃~40℃/phút (trong bước tăng 1℃ )

Chương trình ramps: 7 ramps trong tổng số (10 ramps có sẵn với máy trạm điều khiển)

Đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID):

Giới hạn đầu đò: ≤3×10-12g/s (C16)

Drift (độ lệch): ≤6×10-13A/giờ

Đầu dò dẫn nhiệt (TCD)

Độ nhạy: ≥5000mV.mL/mg

Độ ồn baseline: ≤20µV

Đầu dò quang kế ngọn lửa (FPD)

Giới hạn đầu đò: ≤8×10-13g/s(P) ; ≤8×10-11g/s(S)

Drift (độ lệch): ≤2×10-11A/30 phút

Độ ồn Baseline: ≤5×10-12A

Đầu dò bẫy điện tử (ECD)

Giới hạn đầu đò: ≤2×10-13g/s (g-666)

Drift (độ lệch):  ≤80µV/30 phút

Độ ồn baseline: ≤20µV

Phạm vi động lực học tuyến tính: ≥103

Đầu dò Nitơ – Phospho (NPD)

Giới hạn đầu đò: ≤5×10-13g/s(P) ; ≤5×10-12g/s(N)

 

  Bình luận

  Danh mục thiết bị
  Quảng cáo